job_offer__text

Product Owner to osoba, która nawiguje w Zespole Scrumowym. To według wizji Product Ownera zespół obiera wspólny kurs, tak aby produkt był tworzony zgodnie z jednym założeniem. Jego działania i rady odpowiadają za maksymalizowanie wartości. To w jego głowie następuje kreacja pomysłu, który odpowiedni ludzie mają urzeczywistnić.

Do głównych zadań Product Ownera należy również tworzenie historii użytkownika, które następnie układa w odpowiedniej kolejności – innymi słowy zarządza backlogiem produktu. Na jego głowie spoczywa zbieranie potrzeb i oczekiwań od zainteresowanych. Te informacje przysłużyć mają rozwojowi produktu, co finalnie przełożyć się ma na jego wartość. Analizując wyniki biznesowe, Product Owner podejmuje decyzje co do przyszłości rozwoju projektu. Do jego obowiązku należy też monitorowanie i ewentualne korygowanie KPI, tak produktu, jak i całego projektu.

Sama nazwa Product Owner w polskim przekładzie Scrum Guide została oddana jako Właściciel Produktu, co ściśle wiąże się z posiadaniem wspomnianego wyżej backlogu. Istotną kwestią jest fakt, że Product Owner powinien być jeden. Nieważne, jak zgodny mógłby być zespół, to wizja, za którą podąży, powinna być krystalicznie czysta, podporządkowana zamysłowi Product Ownera. Takie podejście pozwala utrzymać kurs obrany wyłącznie na z góry zamierzony cel.

Do zadań Product Ownera należy również „optymalizowanie wartości pracy wykonywanej przez Zespół Deweloperski”, jak wskazuje Scrum Guide. Znaczy to ni mniej, ni więcej, jak skupianie się na funkcjonalnościach w sposób adekwatny do ich roli w projekcie. Niepożądanym zjawiskiem jest to, gdy Zespół pracuje nad funkcjonalnościami (często bardzo wymyślnymi i zaawansowanymi), które są niepotrzebne i dodają do produktu więcej zamieszania niż pożytku. Product Owner dba również o to, by kroki, jakie podejmuje zespół, były jasne dla wszystkich nad nim pracujących. Czym innym jest rzemieślnicza wiedza i

praktyka nad zadaniem, który dana osoba jest w stanie wnieść do projektu, a czym innym jej zrozumienie przez tą osobę.

Nie jest prawdą, że Product Owner musi zajmować się wszystkim od początku do końca. Część z zadań może delegować choćby na Scrum Mastera. Nie zwalnia go to jednak z odpowiedzialności nad projektem i tym, że pod każdą zmianą musi się podpisać, zanim zostanie ona wdrożona w życie. Scrum Master to niejako prawa ręka Product Ownera. To on ma go wspierać choćby w formułowaniu wymagań.

Product Owner nie jest wyłącznie osobą o odpowiednim kompetencjach zawodowych.

Powinien posiadać szereg umiejętności miękkich i sprzyjających temu zadaniu cech osobowościowych. Umiejętność sprzedaży i zarządzania są nie mniej ważne od silnej psychiki i pewnego dystansu, z którego można spojrzeć na dane zagadnienia. Także negocjacja jest cechą, którą Product Owner powinien mieć wyuczoną. Niejednokrotnie dochodzić będzie do trudnych rozmów i prób pogodzenia wielu punktów widzenia.

Kolejną z cech jest umiejętność planowania długoterminowego. Decyzje podjęte w chwili obecnej rzutować będą na wyniki pracy za x czasu, co w wypadku niewłaściwych kroków skutkować może uciekaniem terminów bądź tworzeniem wielu rzeczy od nowa. Product Owner na tle zespołu powinien wyróżniać się autorytetem. Odpowiedni posłuch u ludzi, którymi zarządza, nie tylko usprawni pracę, ale sprawi również, że nabierze ona w oczach Teamu Scrumowego realnych kształtów. Za autorytetem idzie również decyzyjność. Właściciel produktu decyduje o priorytetach na liście zadań.

Podsumowując, Product Owner to osoba niezbędna w Zespole Scrumowym. Dba o cały team i powodzenie projektu, nad którym pracuje. To w jego rękach spoczywa nadzorowanie prac i to do niego powinni zwracać się członkowie zespołu w razie niejasności.

0