Rekrutujemy!
Dzięki technologiom skalujemy Twój biznes,
aby mógł cały czas rosnąć

Doradzamy jak rozwinąć skrzydła, pomagamy w opracowaniu modelu biznesowego i zdobycia finansowania

Optymalizacja biznesu
Szukamy rozwiązań technologicznych mogących poprawić konkurencyjność firmy.
Redukcja kosztów
Obserwujemy pracę i wydajność zakładu. Na podstawie audytu jesteśmy w stanie opracować strategię procesu, który pozwoli zoptymalizować koszty.
Optymalizacja Startupów
  • Anioły Biznesu
  • Seed Capital
  • Fundusze
Finansowanie dla biznesu
Każdy przypadek traktujemy indywidualnie, jeżeli normy kredytowania przez banki zawiodły.

Audyt

Nasza usługa audytu polega na diagnozie obecnych źródeł problemów lub analizie heurystycznej, która umożliwia zapobieganiu w przyszłości problemom z obszarów podwyższonego ryzyka w modelu biznesowym oraz IT Klienta.
Po przeprowadzeniu audytu, Klient otrzymuje od nas raport podsumowujący wraz ze wskazaniem zagrożeń i rekomendacją działań postaudytowych.
Twoje korzyści
Raport w prostym
lub technicznym języku
Gotowe
rozwiązania

Outsourcing

Posiadamy możliwość budowania zespołów pod konkretne projekty, najczęściej są to:
Design
Codes
Marketing
Ofertę dopasowujemy indywidualnie dla Ciebie
Wiemy, że wolisz ciekawe rozwiązania