Product Owner (PO)
jako Usługa

Product Owner to osoba z wizją, która potrafi spojrzeć na projekt z jak najdalszej perspektywy i zapobiegać niepotrzebnym działaniom.

5 powodów

Dlaczego potrzebujesz PO?

  1. Dzięki jasnej roadmap’ie produktu i właściwemu zarządzaniu procesem wytwarzania szybciej wdrażasz produkt na rynek i szybciej zaczynasz zarabiasz
  2. Potrafi komunikować ludzi z różnych światów
  3. PO stara się przewidzieć przyszłe potrzeby klientów i ustalić ścieżkę rozwoju produktu tak, aby zadbać o rentowność projektu w przyszłości
  4. Dobry Product Owner potrafi dołączyć do projektu, który potrzebuje gruntownych zmian i zaproponować plan restrukturyzacji
  5. PO określa priorytety i skupia się na ich realizacji. Jego zadaniem jest zarządzanie backlogiem, w taki sposób, aby wykonywane zadania realnie zwiększały wartość produktu.

Dzięki PO, zbudujesz najlepszy produkt!

1 2 3 4 5
Od pomysłu do produktu Od pomysłu do produktu
Każdy biznes zaczyna się od pomysłu. To pierwszy etap, który wymaga wielogodzinnych dyskusji, poznania uwarunkowań rynku i oczekiwań klientów. Wsparcie doświadczonych praktyków pomoże Ci opracować wizje produktu.
Strategia Strategia
Znasz już główne założenia produktu? Z pomocą PO stworzysz strategię i model biznesowy, które określą jaki rynek chcesz zdobyć, w jaki sposób będziesz zarabiać i co wyróżni Twój produkt. spośród konkurencji. Jasne cele wyznaczą kierunek Twoich przyszłych działań.
Product Design Product Design
Wybierz profesjonalistów, którzy zaprojektują warstwę graficzną oraz interface produktu, tak by w pełni realizować oczekiwania i cele biznesowe. Fachowe wsparcie ekspertów UX pomoże Ci stworzyć rozwiązanie przyjazne użytkownikom.
Engineering Engineering
Wybór technologii oraz zakresu funkcjonalnego produktu to decyzje, które mają ogromne znaczenie dla kosztów projektu. Nieprzemyślana architektura czy brak możliwości skalowania mogą zaważyć na sukcesie Twojego. W podjęciu tych decyzji pomoże Ci doświadczony CTO i PO.
Growth Hacking Growth Hacking
Borykasz się z niewielkim budżetem marketingowym? Poszukuj niestandardowych dróg pozyskania klientów. Korzystaj z możliwości kontaktu ze społecznością czy networkingu, aby precyzyjnie docierać do grupy docelowej i zacząć zarabia

Dobry PO, czyli jaki?

Doskonale zna produkt
Rozumie cele biznesowe, architekturę i technologię produktu, co pozwala mu na wskazywanie możliwości rozwoju oraz potencjalnych zagrożeń rynkowych.
Naturalny lider
Potrafi przekonać zespół do przyjętej wizji i zmotywować jego członków do pracy nad jej realizacją.
Asertywny
Krytycznie podchodzi do pomysłów i propozycji. Uważnie je ocenia przed podjęciem decyzji. Otwarcie i jednoznacznie wyraża swoje opinie i potrzeby.
Analityczny
Potrafi agregować informacje i feedback z wielu źródeł, a na ich podstawie formułować konstruktywne wnioski.
Komunikatywny
Bez problemu porusza się po świecie wskaźników biznesowych, jak i w obszarze terminologii technicznej. Jest łącznikiem pomiędzy rzeczywistością przedsiębiorców oraz deweloperów.
Buduje MVP
Potrafi wykorzystać zasoby w 100%, tak jak np. wykorzystanie tylko tych specjalistów z Software House, których ma sprawdzonych na danych rozwiązaniach.

Jak wygląda współpraca?

Zebranie wymagań biznesowych, celów i założeń

Dokładne rozpoznanie i zrozumienie wizji projektu, ale także celów i potrzeb wszystkich interesariuszy projektu.

Research i warsztaty z klientem

Badania rynkowe, analiza powiązanych z produktem trendów oraz konfrontacja hipotez z przedstawicielami grupy docelowej.

Opracowanie koncepcji produktu

Ustalenie listy priorytetów zgodnej z wymaganiami zarządu. Dopracowanie modelu biznesowego, zakresu wersji MVP i architektury produktu.

Stworzenie produktu

Zarządzanie backlogiem i pracą zespołu. Kontrola i zatwierdzanie kolejnych etapów projektu.

Zaplanowanie wdrożenia

Opracowanie roadmapy, która pozwoli zmieścić się w wyznaczonym zakresie pracy, czasie i budżecie.

Doskonalenie produktu w oparciu o feedback

Ewaluacja każdego etapu tworzenia produktu w odniesieniu do wymagań zarządu, ale też opinii testowej grupy klientów w badaniach fokusowych.

Maksymalizacja wartości produktu

Optymalizacja backlogu produktu, w taki sposób, aby wykonywane zadania jak najlepiej realizowały cele biznesowe i przynosiły wartość odbiorcom.