Venture Building

Budujemy firmy od podstaw i efektywnie je skalujemy dzięki ściśle określonym procesom, własnemu ekosystemowi zasobów, sieci relacji oraz eksperckim zespołom.

Venture Building

Venture Building – co wyróżnia nasz model

Zakładamy i rozwijamy firmy w powtarzalny sposób, zachowując rozsądne podejście, minimalizację ryzyka i pełne zaangażowanie zespołu.

Nasz model

Technologie przyszłości
Technologie przyszłości
Tworzymy firmy gotowe na przyszłość. W każdym nowym projekcie możemy współdzielić i wykorzystywać zdobyte zasoby: know-how, technologie i kod źródłowy.
Zespół ekspertów
Zespół ekspertów
Budujemy nie tylko firmy, ale przede wszystkim relacje. Zatrudniamy z myślą o długotrwałej współpracy, a nie do pojedynczych projektów. Dzięki temu mamy zgrane zespoły ekspertów, których kompetencje możemy efektywnie łączyć przy zakładaniu kolejnych firm.
Minimalizacja ryzyka
Minimalizacja ryzyka
Budujemy firmy od podstaw, w oparciu o sprawdzony, powtarzalny proces. Podejmujemy krytyczne decyzje na każdym z etapów, co pozwala zminimalizować ryzyko rynkowe i produktowe.
Rzeczowe decyzje
Rzeczowe decyzje
Stale weryfikujemy wyniki i sytuację na rynku. Jeśli analizy wskażą, że projekt nie przynosi oczekiwanych rezultatów, zmieniamy podejście lub całkowicie się z nim żegnamy.
Racjonalne podejście
Racjonalne podejście
Działamy z pasją, jednak zachowujemy zdrowy poziom przywiązania do realizowanych pomysłów. Jeśli nie spełniają oczekiwań, możemy je szybko zakończyć i przenieść zasoby do innych projektów.
Przewaga na starcie
Przewaga na starcie
Budując nowe firmy, nie zaczynamy od zera. Mamy kompletny ekosystem zasobów. To usprawnia wejście na rynek, obniża koszty początkowe i pomaga szybciej zwiększyć skalę działalności.

Opracowaliśmy skuteczny proces budowania firm

Mamy doświadczenie w całym procesie tworzenia wartości, potrzebnym do skutecznego budowania firm od podstaw. Stosujemy powtarzalny, ściśle określony proces, w którym podejmujemy krytyczne decyzje na poszczególnych etapach.

1 Ideacja

  • Arrow right Generowanie pomysłów i wstępna selekcja

Makro i mikro trendy

Nowe branże

R&D

2 Weryfikacja

  • Arrow right Sprawdzenie na rynku kluczowych ryzyk

Popyt

Opłacalność

Wykonalność

Finansowalność

Skalowalność

3 Tworzenie

  • Arrow right Pierwsi zadowoleni klienci
  • Arrow right Praca nad produktem

MVP

Tworzenie produktu

4 Spin-out

  • Arrow right Pierwsze przychody

Product Market Fit

Strategia

Founder

5 Skalowanie

  • Arrow right Stabilizacja
    produktu i wzrost

Przygotowanie do skalowania

Nowe kanały i rynki

Mamy własny ekosystem kompetencji i zasobów

Zajmowaliśmy się budowaniem firm na wszystkich poziomach: od inwestowania po bycie członkami zespołu startupów. Mamy na pokładzie sprawdzone talenty i umiejętności, które możemy efektywnie współdzielić przy tworzeniu kolejnych firm.

Research Finance & Fundraising Business Strategy Go-To-Market Legal Design Leadership Marketing Product Development HR & Talent Software Engineering

Pracujemy w innowacyjnych branżach

FinTech

FinTech

Mamy wieloletnie doświadczenie w budowie i skalowaniu FinTechów. Stworzyliśmy rozwiązania w zakresie płatności internetowych, wymiany walut oraz platform tradingowych. Zbudowaliśmy firmę, oferującą pełny zakres tokenizacji, w tym tworzenie modeli biznesowych Web 3.0 wraz z tokenomią, jak i aktywów tradycyjnych.

Big Data

Big Data

Działając w obszarze Big Data, możemy tworzyć rozwiązania wspierające m.in. przewidywanie kluczowych parametrów, podejmowanie złożonych decyzji biznesowych i wyciąganie wniosków na podstawie analizy dużych i skomplikowanych zbiorów danych.

Web 3.0

Web 3.0

Budujemy firmy gotowe na sieć nowej generacji, Web 3.0. Jej siłą napędową są blockchain, oparte na nim rozwiązania, SI, ML czy VR. U jej podstaw leżą ważne dla nas koncepcje, takie jak metawersum oraz decentralizacja w zakresie transakcji finansowych i kontroli nad własnymi danymi.

Budujemy firmy z ambitnymi specjalistami