Spójrz z nami w lustrzany świat: jakie są jego możliwości i zagrożenia?

Karolina Kondrak

14 min czytania

06 kwietnia 2023

Lustrzany świat to ekscytująca koncepcja, która może przywodzić na myśl równoległy wszechświat i opowieści futurologiczne. Chociaż idea mirror world od wielu dekad ma się dobrze w science fiction, postępy w technologii ubiegłych lat uczyniły ją bardziej wiarygodną w świecie realnym.

Nowe światy na horyzoncie

Tegoroczna Mapa Trendów, czyli narzędzie analityczne wydawane przez infuture.institute i wskazujące w jakim kierunku zmierza świat na podstawie agregacji trendów w perspektywach czasowych (krótko-, średnio- i długoterminowej), wyodrębniła 5 megatrendów. Według autorów najważniejszy z nich, nazwany wręcz osią całej mapy i powiązaną z największą liczbą innych trendów, to właśnie Mirror world. Stanowi to wyraźny dowód na to, jak postępująca cyfryzacja i rozwój technologii zmieniają nasz świat i to na wielu płaszczyznach: społecznej, politycznej, gospodarczej, a nawet biologicznej.

W opracowaniu Delloite „Leading Through an Age of Discontinuity” autorzy opisali fundamentalne wyzwania i nowe możliwości, które pojawiają się w wielu dziedzinach naszego życia dzięki wpływowi technologii. Wymienili oni nowe światy, które mają powstać w nadchodzącej dekadzie „każdy z nich może zaowocować rynkami wartymi biliony dolarów i generującymi oszałamiające nadzieje i nowe wyzwania”.

Jednym z nich jest świat lustrzany, a raport przedstawia możliwości i wyzwania, jakie przed nim stoją:

 • „technologia będzie nadal tworzyć coraz bardziej wszechstronny bliźniaczy świat cyfrowy, generując nowe formy komunikacji, relacji społecznych, innowacji, prototypowania i tworzenia społeczności. Ta obietnica Mirror World znacznie poszerza nowe możliwości wykorzystania technologii cyfrowych do opracowania rozwiązań najbardziej wymagających problemów. Ale bez rozważnej analizy, ma również potencjał do utrwalenia i spotęgowania uprzedzeń, dezinformacji, izolacji, cyberataków i innych trudności społecznych, których dziś doświadczamy”.

Zbadajmy koncepcję stojącą za światem lustrzanym oraz potencjalne możliwości i zagrożenia z nim związane.

Czym jest świat lustrzany

Zatem, co dokładnie oznacza świat lustrzany? Mówiąc najprościej, jest to cyfrowy odpowiednik świata fizycznego, wirtualna reprezentacja rzeczywistości, która odzwierciedla środowisko materialne w czasie rzeczywistym. Do tego lustrzanego świata można uzyskać dostęp i poruszać się w nim za pomocą różnych interfejsów cyfrowych, takich jak urządzenia rzeczywistości rozszerzonej (AR) i rzeczywistości wirtualnej (VR).

W obecnych czasach nawet całkiem zaawansowane technologie są bardzo rozpowszechnione i łatwo dostępne, zatem większość z nas miała już okazję, nawet bez świadomości, doświadczyć świata lustrzanego w jakiejś formie lub części. Koncepcja ta istnieje od dłuższego czasu i ewoluuje. A w ostatnich latach zdecydowanie zyskała większe uznanie ze względu na postępy technologiczne.

Na przykład rozwój narzędzia Google Earth, które zapewnia trójwymiarową reprezentację świata, cyfrowa kulę ziemską w 3D, można uznać za wczesną formę świata lustrzanego. Inne technologie, takie jak skanowanie 3D, rozpoznawanie obrazu i uczenie maszynowe, również mają swój wkład w rozwój bardziej rozbudowanego świata lustrzanego.

Teraz przejrzyjmy inne możliwe zastosowania i kilka realnych przykładów ze świata lustrzanego.

VR to ważna część lustrzanego świata

Po co nam świat lustrzany? Możliwości i przykłady zastosowania

Urbanistyka

Potencjalne możliwości wykorzystania świata lustrzanego są ogromne i różnorodne. Jedną z dziedzin, w których może on odegrać istotną rolę, jest architektura i urbanistyka. Zazwyczaj procesy planowania i rozwoju miast są procesami analogowymi, co oznacza, że opierają się na tradycyjnych, nie cyfrowych metodach. Obecnie stosowane procedury planowania i rozwoju są długotrwałe, żmudne i kosztowne, co może utrudniać ich wdrożenie na dużą skalę.

Architekci i urbaniści mogą wykorzystać świat lustrzany do planowania inteligentnych miast: do tworzenia wirtualnych modeli budynków i miejscowości, cyfrowych bliźniaków, pozwalających na badanie i prototypowanie różnych opcji i wybór najlepszej z nich. A wszystko to w efektywny, kompleksowy sposób. Modele 3D pozwolą na przestzrenną wizualizację budynku i sprawdzenie jego wpływu na otoczenie. Pomoże to lepiej ocenić i przetestować różne czynniki, jak skutki powstania budynku dla otoczenia i panoramy miasta, rozkład ruchu i jego natężenie, a także kwestie nasłonecznienia. Może to również obejmować analizę zużycia energii przez użytkowników i wpływ na środowisko. Może to ułatwić także rozpoznanie obszarów wymagających poprawy i optymalizacji, a także przewidywanie i zarządzanie konserwacją i naprawami.

Technologia świata lustrzanego może być wykorzystywana do planowania i działań w zakresie sytuacji kryzysowych, zapewniając w czasie rzeczywistym informacje o lokalizacji i stanie ludności, budynków i infrastruktury. Może to obejmować prognozowanie i zarządzanie skutkami klęsk żywiołowych i innych zagrożeń, a także ułatwianie komunikacji i koordynacji działań osób udzielających pierwszej pomocy.

Świata lustrzany może być wykorzystany do zaangażowania obywateli w planowanie i zarządzanie miastami, zapewniając dostęp do informacji i narzędzi, które pozwolą im uczestniczyć w procesach decyzyjnych. Może to oznaczać wirtualne obrady władz miejskich, sondaże online oraz interaktywne narzędzia do wizualizacji, które sprawią, że obywatele będą lepiej rozeznawać się w planowaniu przestzrennym czy też procesie decyzyjnym.

Przypadki użycia koncepcji świata lustrzanego:
 • Gmina Fällanden

Gmina Fällanden w Szwajcarii potrzebowała lepszego sposobu na wizualną prezentację swoich planów zagospodarowania przestrzeni publicznej, w tym planów renowacji ratusza i stworzenia nowego miejsca obrad. Zatrudniono biuro architektoniczne do realizacji projektów budowlanych oraz firmę z doświadczeniem w dziedzinie usług związanych ze światem lustrzanym - Nomoko. W ramach realizacji projektu Nomoko użyło swoich dronów do wykonania 5200 zdjęć o wysokiej rozdzielczości na obszarze około 2,9 km. Obrazy zostały przekonwertowane w cyfrowego bliźniaka gminy, z modelami CAD projektowanych budynków i modernizacji stworzonymi we współpracy z SKW. Efektem jest kompleksowe i precyzyjne odzwierciedlenie proponowanych zmian w przestrzeni publicznej w Fällanden. Uzyskano fotorealistyczne wizualizacje w wysokiej rozdzielczości oraz możliwość symulacji różnych rodzajów oświetlenia i warunków pogodowych. Modele zapewniają mieszkańcom interaktywną wizualizację projektowanych budynków. Takie podejście zaowocowało lepszą przejrzystością, szybszym podejmowaniem decyzji i zwiększonym udziałem społeczności w projekcie.

Cyfrowy bliźniak Falladen - panel nawigacyjny platformy Nomoko

Panel nawigacyjny platformy Nomoko dla cyfrowego bliźniaka iejscowości Fällanden. Źródło: Nomoko.

Usługi Namoko uwzględniające koncepcje świata lustrzanego

Usługi Namoko obejmują koncepcje świata lustrzanego, takie jak fotorealistyczne wizualizacje w kontekście przestrzennym. Źródło: Nomoko.

 • Google Earth

Google Earth to internetowe narzędzie, które pozwala użytkownikom eksplorować trójwymiarową, cyfrową reprezentację Ziemi. Wykorzystuje zdjęcia satelitarne, lotnicze i dane GIS do stworzenia realistycznej i interaktywnej mapy planety.

 • Microsoft Mesh

Microsoft Mesh to platforma rzeczywistości mieszanej, która pozwala użytkownikom tworzyć i wchodzić w interakcje z wirtualnymi środowiskami, odzwierciedlającymi świat rzeczywisty. Wykorzystuje zaawansowane technologie rozpoznawania obrazów i SI do tworzenia realistycznych awatarów i immersyjnych wrażeń. Gogle VR mogą pomóc w uzyskaniu najlepszych doświadczeń, ale nie są konieczne. Platforma pozwala na spersonalizowanie swojego wirtualnego wizerunku, awatarów.

Platforma Microsoft Mesh

Microsoft Mesh: platforma do mieszanej rzeczywistości i bardziej wciągających wrażeń. Źródło: Microsoft.

 • CityGML

CityGML jest to otwarty standard przedstawiania, magazynowania i wymiany trójwymiarowych modeli miasta. Zapewnia znormalizowany sposób opisu i wymiany informacji o budynkach, drogach, parkach i innych cechach środowiska zabudowanego. Został wprowadzony przez organizację Open Geospatial Consortium zajmującą się implementacją otwartych standardów dla danych i usług przestrzennych.

Standard City GML używany przez Rapid Crafting

RapidCrafting zapewnia profesjonalne tworzenie cyfrowych modeli miejskich w oparciu o standard CityGML. Źródło: RapidCrafting.

 • Unity MARS

Unity MARS to platforma rozszerzonej rzeczywistości, która pozwala programistom tworzyć aplikacje i rozwiązania, które współdziałają ze światem rzeczywistym. Wykorzystuje ona rozpoznawanie obrazów i uczenie maszynowe, aby poznać środowisko fizyczne i odwzorować na nim wirtualne obiekty.

Edukacja

Kolejne praktyczne zastosowanie obejmuje dziedzinę edukacji. Jest to bardzo perspektywiczny obszar: uczenie się poprzez doświadczanie. Świat lustrzany może posłużyć do stworzenia fascynujących środowisk nauki, umożliwiając studentom uczenie się w nowy, immersyjny sposób. Dzięki technologii będą mieli możliwość poznawania i interakcji z obiektami historycznymi, odległą przyrodą i zjawiskami naturalnymi, a także naukowymi zagadnieniami w sposób, który nie jest osiągalny za pomocą tradycyjnych podręczników. Koniec z nudnymi lekcjami i wykładami!

Pomyśl o wirtualnych wycieczkach krajoznawczych, które pozwalają uczniom odkrywać miejsca z prawdziwego świata i wchodzić w interakcje z cyfrowymi reprezentacjami obiektów i środowisk. Lustrzany świat może bardzo usprawnić naukę poprzez realistyczne symulacje i środowiska treningowe dla szerokiego zakresu przedmiotów, od opieki zdrowotnej przez lotnictwo po inżynierię. Dzięki temu studenci będą mogli zdobyć praktyczne doświadczenie w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.

Kolejnym pomysłem jest stworzenie cyfrowych bibliotek i muzeów, które umożliwią odkrywanie historycznych artefaktów, dzieł sztuki i innych dóbr kultury w wirtualnym środowisku. To sposób na zapewnienie dostępu do zasobów oraz wciągających i ciekawych doświadczeń edukacyjnych, które nie będą podlegały ograniczeniom natury fizycznej.

Przypadki użycia koncepcji świata lustrzanego:
 • Google Arts & Culture

Najbardziej wszechstronnym narzędziem jest najprawdopodobniej Google Arts & Culture. Jest to bogaty zasób cyfrowy, który oferuje nieskończone możliwości eksploracji sztuki, nauki, historii i technologii.

Dzięki obrazom 360° i 2D, platforma pozwala użytkownikom na wirtualne wycieczki po muzeach i miejscach historycznych z dowolnego miejsca na świecie, co czyni ją doskonałym narzędziem zarówno do nauki stacjonarnej, jak i zdalnej.

Oprócz wycieczek Google Arts & Culture oferuje materiały związane z danym tematem i scenariusze lekcji, dzięki czemu jest cennym źródłem dla nauczycieli. Można szukać konkretnej wycieczki lub przeglądać zawartość według tematów: sztuka, historia naturalna, nauka i technologia, geografia, historia, a takze korzystać z gotowych cykli. Zabierz swoją klasę na wycieczkę malarską z Fridą Kahlo, do MoMa, na szybką wycieczkę na Marsa lub do przeszłości, np. na lekcję o Pierwszej Wojnie Światowej w oparciu o narzędzie Google Earth. Łącze internetowe to wszystko, czego będziecie potrzebować.

Cykl

Cykl "Pierwsza wojna światowa: Around the Globe" w platformie Google Arts & Culture. Źródło: Google Arts & Culture.

 • Complete Anatomy

3D4Medical oferuje aplikację o nazwie Complete Anatomy, która pozwala uczniom na poznanie ludzkiego ciała w wersji 3D. Platforma umożliwa przeprowadzenie wirtualnej sekcji zwłok, przedstawia bardzo skomplikowane struktury i warstwy ciała, w tym zestaw ponad 25 interaktywnych modeli anatomicznych. Oferuje również kompletne kursy z wykorzystaniem ich technologii.

Część interfejsu aplikacji Complete Anatomy firmy 3d4medical.

Część interfejsu aplikacji Complete Anatomy firmy 3d4medical. Źródło: 3d4medical.

Sekcja zwłok za pomocą aplikacji Complete Anatomy.

Sekcja zwłok za pomocą aplikacji Complete Anatomy. Źródło: 3d4medical.

 • Immerse: Nauka języków obcych

Firma tworzy immersyjne rozwiązania do nauki języków obcych, pozwalając uczniom ćwiczyć umiejętności językowe w realistycznym środowisku wirtualnym. Przykładowo, wśród usług Immerse znajdziemy immersyjną platformę, która pozwala uczniom na interakcję z rodowitymi użytkownikami języka na żywo, z wykorzystaniem gogli i technologii VR. To wszytsko dla jak najlepszych, w pełni kontekstowych wrażeń.

Immerse pozwala na lekcje z native speakerami na całym świecie poprzez zajęcia z wykorzystaniem VR

Immerse pozwala na lekcje z native speakerami na całym świecie poprzez zajęcia z wykorzystaniem VR. Źródło: Immerse.

Rozrywka, turystyka i sport

Ten temat jest raczej oczywisty. Przemysł rozrywkowy z wielkim powodzeniem może skorzystać z rozwoju świata lustrzanego. W miarę upowszechniania się urządzeń AR i VR, świat lustrzany mógłby stanowić platformę wzbogacającą rozrywkę, którą znamy: pomyśl o uczestniczeniu w koncertach, galach, oglądaniu wystaw czy „chodzeniu” do teatru po drugiej stronie globu. W planach są również nowe formy rozrywki, takie jak wciągające gry i interaktywne opowiadanie historii. Technologia świata lustrzanego może być wykorzystywana do promowania turystyki i rozwoju gospodarki poprzez tworzenie wirtualnych odwzorowań miast i zabytków, do których dostęp można uzyskać z dowolnego miejsca na świecie. Może to obejmować wirtualne wycieczki po obiektach kulturalnych i historycznych, jak również propagowanie możliwości biznesowych i inwestycji w obszarach miejskich.

Przypadki użycia koncepcji świata lustrzanego:
 • Aplikacja Google Arts & Culture

Ponownie dobrym przykładem będzie aplikacja Google Arts & Culture. Jej prekursorem było Google Expeditions. Oferowała ona wirtualne wycieczki krajoznawcze do takich miejsc jak Wielka Rafa Koralowa, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna czy Koloseum. Ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu VR Google zdecydowało się przenieść większość wirtualnych wycieczek do aplikacji Google Arts & Culture, gdzie treści są dostępne dla wszystkich w różnej formie.

Cyfrowa wycieczka po muzeum Van Gogha za pośrednictwem aplikacji Google Arts & Culture

Cyfrowa wycieczka po muzeum Van Gogha za pośrednictwem aplikacji Google Arts & Culture. Źródło: Google Arts & Culture.

 • Adidas Terrex x Somewhere Else

Adidas nawiązał współpracę z firmą Somewhere Else, aby stworzyć wirtualną rzeczywistość (VR), w której zaprezentowano linię sprzętu do sportów outdoorowych TERREX. Celem było przekazanie emocji związanych z ekstremalną wspinaczką na łonie natury i rzucenie wyzwania klientom, aby przekroczyli swoje granice. Aby to osiągnąć, użyto kamery Google Jump VR nowej generacji do sfilmowania dwóch wytrawnych wspinaczy, Bena Ruecka i Delaney Miller, podczas wspinaczki wielowyciągowej na Korsyce. Współpracował z nimi znany wspinacz i fotograf Jeff Rueppel. 360-stopniowy stereoskopowy materiał filmowy został uzupełniony interaktywnym CG firmy 3DAR, umożliwiając użytkownikom podziwianie widoków i przyglądanie się całej drodze wspinaczkowej. Projekt został zaprezentowany w Chinach, gdzie Adidas ma ponad 50 sklepów dedykowanych TERREX, w ramach Roadshow, który odwiedził dziesięć kluczowych miast do końca listopada 2017 r.

Doświadczenie wspinaczki w VR w ramach Adidas Terrex retail roadshow

Doświadczenie wspinaczki w VR w ramach Adidas Terrex retail roadshow. Źródło: CreativePool.

Handel, sprzedaż detaliczna, marketing

Świat lustrzany, wraz z AR i VR, ma również ogromne możliwości w handlu. Tak więc, technologia świata lustrzanego może być wykorzystana do tworzenia wirtualnych wizualizacji produktów, reprezentacji produktów, pozwalając klientom zobaczyć je i wejść z nimi w interakcję w realistyczny i absorbujący sposób. Może to obejmować wirtualne showroomy, dema produktów i narzędzia do personalizacji. Bardzo możliwe, że masz za sobą takie doświadczenia. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się przetestować AR za pomocą smartfona: umieścić wirtualne meble w swoim domu, aby sprawdzić, czy pasują? Sprawdzić, jaka fryzura lub okulary pasują Ci najbardziej? Testować, jak prezentuje się na Tobie nowa koszulka? A to dopiero początek.

Kolejna wielka zmiana może dotyczyć świata sprzedaży detalicznej i marketingu poprzez tworzenie spersonalizowanych i wciągających przeżyć zakupowych. Klienci mogą teraz wchodzić w interakcje z produktami i markami w wirtualnym środowisku, włączając w to wirtualne witryny sklepowe i indywidualne rekomendacje oparte na ich preferencjach. Kampanie marketingowe w rzeczywistości rozszerzonej mogą przenieść zainteresowanie na zupełnie nowy poziom, nadając produktom niespotykane dotąd cechy. Dzięki technologii świata lustrzanego, sprzedawcy mogą zapewnić unikalne i ekscytujące doświadczenia, które sprawią, że klienci będą chętnie wracać.

Przypadki użycia koncepcji świata lustrzanego:
 • Aplikacja Ikea Place

Ikea opracowała aplikację do rzeczywistości rozszerzonej (AR), która pozwala klientom wirtualnie umieścić meble, w 3D i w rzeczywistej skali, w swoim domu przed dokonaniem zakupu. Dzięki wykorzystaniu technologii świata lustrzanego, aplikacja może stworzyć realistyczną reprezentację tego, jak meble będą wyglądać i pasować do przestrzeni klienta, pomagając mu w podjęciu lepszej decyzji o zakupie.

Aplikacja IKEA Place pozwala klientom wirtualnie „umieścić” produkty w ich przestrzeni.

Aplikacja IKEA pozwala klientom wirtualnie „umieścić” produkty IKEA w ich przestrzeni. Źródło: IKEA.

 • Aplikacja Visual Artist od Sephory

Sephora, wiodący dystrybutor kosmetyków, opracował wirtualną aplikację do testowania produktów. Dzięki technologii rozpoznawania twarzy, klienci mogą korzystać z aplikacji, aby zobaczyć, jak różne kosmetyki do makijażu wyglądałyby na ich twarzy, bez konieczności fizycznego aplikowania produktu. To spersonalizowane i wciągające doświadczenie okazało się popularnym sposobem na odkrywanie przez klientów nowych kosmetyków i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji przy zakupach online.

Aplikacja Sephora Virtual Artist: możesz poddać się wirtualnej metamorfozie

Aplikacja Sephora Virtual Artist, dzięki której możesz poddać się wirtualnej metamorfozie. Źródło: Sephora.

Aplikacja Sephora Virtual Artist: możesz poddać się wirtualnej metamorfozie

Aplikacja Sephora Virtual Artist: możesz poddać się wirtualnej metamorfozie. Źródło: Sephora.

Nieruchomości

Technologia świata lustrzanego ma duży potencjał, aby wpłynąć na branżę nieruchomości, umożliwiając kupującym i sprzedającym poznanie obiektów w zupełnie nowy, immersyjny sposób. Dzięki wirtualnym reprezentacjom nieruchomości, kupujący i sprzedający mogą je zwiedzać i wchodzić z nimi w interakcje w wirtualnym środowisku, z zacisza własnego domu lub biura. Będzie to świetna funkcja dla deweloperów, którzy chcą zaprezentować sprzedawane budynki, gdy są jeszcze w fazie budowy lub planowania. Doświadczenie świata lustrzanego obejmuje wirtualne wycieczki po nieruchomościach, interaktywne plany pięter oraz narzędzia modelowania 3D w zakresie architektury i projektowania.

To immersyjne testowanie zapewnia bardziej kompleksowe zapoznanie się z obiektem, pozwalając nabywcom na wyobrażenie sobie przestrzeni i życia w niej. Dla sprzedawców, technologia ta zapewnia potężne narzędzie marketingowe, aby pokazać swoje nieruchomości w bardziej angażujący i przekonujący sposób. Ponieważ technologia świata lustrzanego nadal się rozwija, możemy spodziewać się jeszcze bardziej innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie rynku nieruchomości.

Przypadki użycia koncepcji świata lustrzanego:
 • Nomoko

Firma ta rozwija infrastrukturę dla koncepcji Mirror World, która ma na celu ułatwienie czwartej rewolucji przemysłowej. Poprzez zapewnienie kontekstu przestrzennego dla informacji, Mirror World umożliwi integrację pomiędzy światem cyfrowym i fizycznym. Infrastruktura Nomoko jest tworzona w oparciu o ideę umożliwienia osobom fizycznym tworzenia aplikacji opartych na Mirror World i pozwala na dodawanie danych do Mirror World przez każdego.

Modele 3D Namoko mają warstwy danych przestrzennych, budowlanych i innych

Modele 3D Namoko mają warstwy danych przestrzennych, budowlanych i innych, które mogą oferować korzyści różnym odbiorcom. Źródło: Namoko.

Zagrożenia świata lustrzanego

Są też oczywiście potencjalne minusy rozwoju świata lustrzanego. Jednym z nich jest możliwość uzależnienia się i tracenia kontaktu ze światem rzeczywistym. Kolejnym jest ryzyko naruszeń prywatności, ponieważ poruszanie się i aktywność ludzi w świecie fizycznym mogłyby być na bieżąco rejestrowane w świecie lustrzanym.

Różnice między światem lustrzanym a metawersum

Jest jedno potencjalne nieporozumienie, które powinno zostać tutaj wyjaśnione. Jaka jest różnica między metawersum a światem lustrzanym? Oba pojęcia "świat lustrzany" i "metawersum" robią co pewien czas wiele szumu w mediach. Oba opierają się na bardzo podobnych koncepcjach i mają ze sobą wiele wspólnego: są związane z wirtualnymi środowiskami. Czym więc się różnią i jakie są kluczowe odróżniki?

Świat lustrzany jest cyfrową repliką świata fizycznego, wirtualną reprezentacją rzeczywistości, która ma odzwierciedlać środowisko fizyczne w czasie rzeczywistym jeden do jednego. Ten lustrzany świat może być dostępny i obsługiwany przez różne interfejsy cyfrowe, takie jak urządzenia rozszerzonej rzeczywistości (AR) i wirtualnej rzeczywistości (VR). Świat lustrzany skupia się na tworzeniu cyfrowej kopii świata fizycznego, z dużą dokładnością i realizmem.

Natomiast metawersum to w pełni immersyjny świat wirtualny, który niekoniecznie jest oparty na świecie fizycznym. Jest to współdzielona przestrzeń, w której użytkownicy mogą wchodzić w interakcje ze sobą oraz z cyfrowymi obiektami i środowiskami w czasie rzeczywistym. W metawersum użytkownicy mogą tworzyć i dostosowywać swoje awatary, angażować się w działania społeczne i uczestniczyć w szerokim zakresie czynności, takich jak gry, edukacja i działalność handlowa. W przeciwieństwie do świata lustrzanego, głównym celem metaverse jest stworzenie nowego, wciągającego świata, który nie podlega ograniczeniom rzeczywistości fizycznej.

Inną ważną różnicą pomiędzy tymi dwoma światami jest poziom interaktywności i immersji. Podczas gdy świat lustrzany może zapewnić realistyczną cyfrową kopię świata fizycznego, nie jest on zazwyczaj tak wciągający i interaktywny jak świat meta. W metawersie użytkownicy mogą nawiązywać kontakty z innymi użytkownikami na bieżąco, odkrywać nowe obszary i uczestniczyć w szerokim zakresie wydarzeń, tworząc o wiele bardziej angażujące i inteligentne środowisko.

Co dalej

Podsumowując, koncepcja świata lustrzanego jest intrygująca i może zrewolucjonizować wiele aspektów naszego życia. Choć z pewnością istnieją wyzwania i potencjalne problemy, które należy mieć na uwadze, to myśl o możliwościach, jakie może przynieść bardziej rozbudowany świat lustrzany, jest niezwykle ekscytująca.

Karolina Kondrak

Copywriterka, tłumaczka, lingwistka. Kreatywny umysł o nieustannie poszerzającym się spektrum zainteresowań: od technologii kosmicznych po nowe techniki haftowania. Ponad wszystkie wybija się jedno: zamiłowanie do języka.